Wbjyngp1szsmkaoyakyg

ARBETE. LIV. LEDARE.

- inte ett vanligt ledarprogram.


Vill du utveckla din kompetens så att du bättre kan leda dig själv och andra?
Är du intresserad av att accelerera i din karriär?
Vill du ha en bättre balans mellan arbets- och privatliv, och önskar leva livet på dina egna villkor?


Om svaret är ja, då är ARBETE. LIV. LEDARE. just för dig!
Vad.

ARBETE. LIV. LEDARE.
är inte ditt vanliga ledarprogram där du ansluter, lär och lämnar. Tvärtom! Programmet i ARBETE. LIV. LEDARE. kräver en långsiktig investering i din tid och prestation, för att du ska kunna uppnå de mål du önskar och därmed frodas i ditt liv.


ARBETE. LIV. LEDARE.
är vårt unika medlemsprogram där du - som en av våra medlemmar - kontinuerligt utvecklar dina kunskaper inom områden som chefs- och ledarskap, karriärutveckling, kommunikation, presentationsteknik, strategisk tidsplanering och effektivitet, samt personlig utveckling och framgång.


Hur.


ARBETE. LIV. LEDARE.
är ett aktivt program, där du praktiserar dina nyvunna kunskaper i ditt dagliga arbete. Programmet är ett prenumerationsprogram, som ger dig möjlighet till en omfattande och kontinuerlig personlig och professionell utveckling - till bråkdelen av kostnaden för att inhämta motsvarande kunskaper i separata utbildningar och program.

Som medlem får du användningsbara verktyg och strategier som du kan anpassa till dina egna erfarenheter och förutsättningar för att uppnå just dina mål.


 Inte Ditt Traditionella Utvecklingsprogram

ARBETE. LIV. LEDARE. ger dig inte bara stöd med att utveckla din karriär, och förbättra din framgång och effektivitet på jobbet.

Du får dessutom tillfälle och coaching att hitta vad som verkligen är viktigt för dig - det som ökar din tillfredsställelse i livet.

Genom ARBETE. LIV. LEDARE. har du tillgång till månadsvisa teoripass via din egen kurssida, där du dessutom kan testa dina kunskaper. Genom vår exklusiva medlemssida har du också tillgång till vår omfattande materialbank inom de ämnesområden som programmet behandlar.

På din medlemssida hittar du dessutom intressanta intervjuer med erfarna ledare, möjlighet till individuellt expertstöd och råd från alla ledarskapskonsulterna i vårt team och våra populära "Fast Track"-snabbkurser som du kan ta under din lunchrast eller när du är pressad på tid.


Men det är inte allt!


Ditt medlemskap i ARBETE. LIV. LEDARE. inleds med personliga tester, som följs av 60 minuters individuell ledarskapscoaching där du och din ledarskapscoach klargör dina mål med din utveckling och med programmet.

Som medlem har du sedan ytterligare personligt stöd och rådgivning under din gruppcoaching, som erbjuds våra medlemmar en gång per månad. Dessutom, hela vårt team av ledarskapsexperter finns till ditt förfogande via e-mail, om och när du behöver det för att komma framåt!


 En fantastiskt tillvaro sker inte i ett vakuum.

ARBETE. LIV. LEDARE. är inte ett statiskt utvecklingsprogram - det är specifikt, konkret och användningsbart för dig i ditt dagliga liv.


Vem.


ARBETE. LIV. LEDARE. riktar sig till kreativa, högpresterande nya och erfarna ledare som har andra förväntningar, preferenser och inlärningsstilar än deras föregångare. Programmet är för dig som högst troligt kommer att avancera till olika ledarpositioner, eller redan är en ledare vars uppdrag har utökats.

ARBETE. LIV. LEDARE. är för dig som vill maximalisera ditt potential och vill ha mer stöd, vägledning och expertis för att utvecklas effektivt och nå din vision. Det är för dig som vill skapa ett framgångsrikt och meningsfullt liv på dina egna termer. För livslång framgång!


"Jag kan inte i ord beskriva vilken skillnad det här programmet gör för mig. Redan direkt vid den individuella coachingen med Ulrika så insåg jag flera saker som jag behövde jobba med för att jag skulle kunna orka med tempot i vårt företag, utan att totalt köra slut på mig själv. Det blev så tydligt att jag har försökt att göra ALLT! ...och det gjorde förstås att jag alltid kände mig misslyckad, både hemma och på jobbet! Nu har jag lärt mig att prioritera bättre, lita på andras kompetens och DELEGERA, bli bättre på att kommunicera och be om hjälp! Den tydligaste skillnaden sker genom min dagliga tid för reflektion och min långsiktiga planering, jag vet vart jag ska och fokuserar på att komma dit!"

- Maria Mendin, Co-Founder, PetConcierge Inc.

 
ARBETE. LIV. LEDARE. - för dig som vill leda dig själv och andra framgångsrikt, frodas i din omvärld och leva livet på dina egna termer.ARBETE. LIV. LEDARE.
är för dig som vill ha

  • konsekvent, utvecklande, individuellt stöd för en ökad tillfredställelse och påverkan i din karriär, ditt liv och din ledarskapsroll,
  • fokuserad inlärning i relevanta ämnen som kan praktiseras direkt i ditt dagliga liv,
  • en kreativ och tillåtande plats där du öppet, ärligt och modigt löser problem, lär dig från andra och planerar strategiskt för ditt nästa steg och
  • tid för reflektion och utvärdering av vad som är viktigt i ditt liv och ditt arbete, och för att klargöra vilken förändring som är nödvändig för att ta dig dit du vill.


Unikt medlemsprogram

Övergripande till sin natur - För att bli en fantastisk ledare måste du först kunna leda dig själv. Det kräver ärlighet och mod. ARBETE. LIV. LEDARE. lär och stödjer dig att integrera olika personliga och ledarskapskompetenser i ditt liv och ditt arbete.

Programmet adresserar områden som karriärväg och framsteg; personlig framgång och tillfredsställelse; och utveckling av individuella personliga, professionella och ledarskapsmål och visioner.

Aktionsorienterat - Varje del av ARBETE. LIV. LEDARE. är kopplat till ett aktionsbaserat resultat. Förbättrad självinsikt och ökad kompetens är en del av programmet men, det är bara en del i det stora hela.

Framgången för våra medlemmar i programmet, ligger i programstrukturen där ökad självkännedom och kompetens är knuten till specifika handlingar och beteendeförändringar, som direkt kan tillämpas. Det här utvecklingsprogrammet är inte statiskt - det är specifikt, konkret och användningsbart för dig i ditt dagliga liv.


Det finns flera fördelar!


Som LEDARSKAPSAKADEMINs medlem tjänar du dessutom in kompetenspoäng hos oss, genom bland annat dina genomförda teoripass och kunskapsprov, deltagande i olika medlemsaktiviteter och enkäter, samt genom utveckling i andra kurser eller program hos oss. Du får dessutom kompetenspoäng för varje månad som du är medlem!

Dina kompetenspoäng kan du sedan byta in mot individuell ledarskapscoaching med någon av våra experter, till deltagande i olika kurser eller program i vårt övriga utbud samt för andra spännande förmåner!


"Har varit aktiv prenumerant i över ett år nu och är riktigt nöjd med mitt medlemskap. Känner att jag har utvecklat flera nya sidor, som har gjort mig till en mycket bättre ledare. Och till en bättre man och pappa, säger min fru i alla fall... :-) Klart det blir så, nu när självförtroendet är på topp och jag litar på mina kunskaper och instinkter!"

- Martin Svedberg, Ekonomichef, C.D.O. Tech Global

"Jag är inne på mitt andra år som lycklig medlem! Varje månad när det dyker upp nya spännande 'ùppdrag', är jag snabb med att plocka ut det som jag behöver gå igenom. Jag använder utvecklingsplanen som stöd, och även om vi har modifierat den allt eftersom, håller den i grunden riktigt bra utifrån min vision. Mitt första delmål nådde jag snabbare än vad jag hade räknat med och jag är säker på att det var den personliga coachningen som gjorde det! Det gjorde stor skillnad, eftersom jag tränade jättemycket efteråt på att kommunicera tydligare och våga göra föredragningar."

- Johanna Gudmunds, Administrativ chef, BeLoWeVälkommen med din anmälan till
ARBETE. LIV. LEDARE.
LEDARSKAPSAKADEMIN.FAQ


När börjar och slutar programmet?
ARBETE. LIV. LEDARE. är ett medlemsprogram som sker genom månadsprenumeration. Det innebär att du kan börja och avsluta programmet när du själv vill!
Jag har hört att sådana här program kan vara "utmanande" - vad menas med det?
För att kunna utvecklas och växa som individ - och ledare -, måste du våga utmana dig själv och din befintliga situation. Det finns inga genvägar till utveckling! I alla ledarskapsprogram hos oss på SÖDERSTEDTS får du chansen att hitta och utveckla de faktorer som tar dig själv och ditt ledarskap framåt på ett hållbart framgångsrikt sätt. Det krävs mod, ärlighet och öppenhet. En del individer upplever det som en tuff utmaning, medan andra ser det som en spännande resa i självkännedom. Om du har fler frågor eller funderingar om programmet, tveka inte att kontakta oss på [email protected]
Vad gör jag om jag inte är nöjd med programmet?
Vi vill självfallet ha nöjda deltagare på våra kurser och program! Om du skulle känna att ARBETE. LIV. LEDARE. inte är för dig, är det enkelt att avsluta din månadsprenumeration. Du kontaktar oss bara via e-post: [email protected] senast 10 DAGAR INNAN MÅNADSFÖRNYELSE, med en begäran om att avsluta din månadsprenumeration.
Om jag vill ta flera av era kurser, får jag rabatt då?
Absolut! Vi är glada att du vill ta flera av våra kurser, och att du är lika nyfiken och kunskapstörstande som vi själva är! Håll utkik efter våra paketerbjudanden, eller använd helt enkelt ditt medlemsnummer som du får i ditt välkomstbrev vid köp av din första kurs. DU kan naturligtvis också kontakta oss om du har några frågor!