Kommunal juridik

- offentlig förvaltning på goda grunder

   Se vår promotion   Registrera Kurs


- UNDER EN BEGRÄNSAD TID -

KURSPAKET inkl.

NYA KOMMUNALLAGEN och NYA FÖRVALTNINGSLAGEN


REGISTRERA DIG HÄR IDAG!


Den offentliga makten utövas under lagarna står det i regeringsformens första paragraf. Där anges de grundläggande reglerna för den offentliga verksamheten. I de olika lagarna presenteras de regler som offentlig verksamhet förväntas följa.


Bestämmelserna är viktiga för vår demokratiska förvaltning. Som ledande tjänsteman eller förtroendevald måste du ha kännedom och hålla dig uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller, så att den offentliga förvaltningen sköts korrekt och resurseffektivt.

I kursen ”Kommunal Juridik” benar vi ut alla begrepp och roller som du stöter på i ditt arbete eller förtroendeuppdrag. Vi går igenom viktiga lagar och deras betydelse för den kommunala handläggningen och beslutsfattande i nämnder och fullmäktige. Du kommer att få särskild kunskap om kommunallagen och förvaltningslagen, kommunens organisation och befogenheter, vilka krav som ställs på den kommunala budgeten, kommunalt företagande och möjligheterna till överprövning av kommunala beslut.


I ett särskilt avsnitt kommer du även att få lära dig om förslagen till ny kommunallag och ny förvaltningslag, med bland annat en tydligare rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda, förändrad anmälan av delegationsbeslut och anslag på kommunens anslagstavla, krav på en snabbare ärendehantering och förändringar gällande de enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter.

Efter kursen - som motsvarar en 2-dagars ortsbaserad utbildning - har du fått god kännedom om kommunal juridik, samt en uppdatering av aktuella rättsfall och praxis inom offentligt rätt.Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till förtroendevalda och anställda inom kommun och landsting som behöver få djupare kunskaper om offentlig rätt. Kursen lämpar sig dessutom mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda och anställda inom offentlig förvaltning som behöver en uppdatering av sina kunskaper med anledning av ny lagstiftning och ny rättspraxis."Otroligt intressant och givande! Jag fick svar på alla mina frågor och känner att jag kan göra mitt jobb utan att vara rädd för att det blir fel. Jag kan det här nu!"

- Birgitta Svensson, Vansbro

 Unikt stöd!

Med oss på SÖDERSTEDTS har du dessutom tillgång till vår juridiska expertis
- med lång chefserfarenhet inom offentlig sektor -
som stöd i ditt praktiska arbete såväl under som efter din utbildning.JAG VILL ANMÄLA MIG TILL UTBILDNINGEN!"Mycket strukturerad och pedagogisk kurs. Ett bra sätt att få en ordentlig kompetensutveckling utan att det blir för kostsamt. Och stödet som jag har fått från Ulrika efter kursen är obetalbart, det har verkligen hjälpt mig. "

- Peter Sander, Helsingborg

"Mycket bra upplägg med återkoppling och personligt stöd från kursledaren. Känns som att ha en egen arbetsplatsjurist/coach att vända sig till med alla funderingar som dyker upp."

- Lena Winberg, Umeå

Innehållsförteckning


  INTRODUKTION
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 2 - KOMMUNENS UPPGIFTER
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 4 - FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 5 - EKONOMISK FÖRVALTNING
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 6 - NÄRINGSVERKSAMHET OCH SAMVERKAN
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 7 - ÖVERPRÖVNING AV BESLUT
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 9 - OFFENTLIGT MAKTMISSBRUK
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 10 - OFFENTLIGHET, SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 11 - OFFENTLIG UPPHANDLING
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 12 - NY LAGSTIFTNING 2018
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering
  Avsnitt 13 - AVSLUTNING
Tillgänglig inom dagar
dagar efter din registrering

FAQ


När börjar och slutar kursen?
Du kan starta kursen direkt! Du har tillgång till kursen så länge du önskar. Svaret är helt enkelt att du kan börja och sluta när du själv vill.'
Vad gör jag om jag inte är nöjd med kursen?
Vi vill självklart ha nöjda kunder! Om du inte är nöjd - kontakta oss inom 10 dagar så får du pengarna tillbaka.
Om jag vill ta flera av era kurser, får jag rabatt då?
Absolut! Vi är glada att du vill ta flera av våra kurser, och att du är lika nyfiken och kunskapstörstande som vi själva är! Håll utkik efter våra paketerbjudanden, eller använd helt enkelt ditt medlemsnummer och den rabattkod som du får i ditt välkomstbrev vid köp av din första kurs.