Qprugiqhtvspo1knxg7h

The Leadership Challenge®

- för modiga ledare som är redo att ta sitt ledarskap till nästa nivå.

För modiga ledare som är redo att ta sitt ledarskap till nästa nivå!Organisationer utvecklas i en allt snabbare takt, och som ledare måste du hålla takt med förändringarna eller riskera stagnation. Människor arbetar på andra sätt, är motiverade av andra saker, och har andra förväntningar idag - att fortsätta med det som "alltid har fungerat" förlorar allt snabbare sin effektivitet. The Leadership Challenge® hjälper dig att hålla dig uppdaterad, relevant och effektiv i dagens föränderliga arbetskultur.

"För att växa som ledare - och individ - krävs att du utmanar dig själv och din befintliga situation. Det är den enda framgångsrika vägen framåt."


I ledarskapsprogrammet The Leadership Challenge® kommer du att få chansen att hitta och utveckla de faktorer som för dig själv och ditt ledarskap framåt på ett hållbart framgångsrikt sätt. Det krävs mod, ärlighet och öppenhet. Både dina svaga och starka sidor blottas, för att de båda ska kunna användas konstruktivt i ditt ledarskap.


 "En bra ledare får saker och ting gjort; en fantastisk ledare strävar efter, inspirerar och uppnår ännu mer."


I The Leadership Challenge® förtydligas skillnaderna mellan bra och fantastisk, och visar dig hur du - utifrån dina personliga ledaregenskaper - sammanbygger förmågan att få saker gjorda och att få saker att hända.
The Leadership Challenge® är guldprogrammet för effektivt ledarskap, baserat på forskning och framtaget med de främsta ledarskapsexperter.

Med insikt i den komplexa interpersonliga dynamiken som finns på arbetsplatserna, positionerar det här programmet ledarskapet både som en kompetens att läras in och som en relation som måste vårdas för att uppnå sin fulla potential.

I programmet kommer du bl.a. att lära dig hur extraordinära ledare uppnår extraordinära resultat, hur du utvecklar din egen ledarskapsstil och förmåga till att leverera kvalitetsresultat varje gång.

Genom din personliga ledarskapscoaching - som ger dig viktiga självinsikter och maximaliserar din utvecklingsprocess -, kommer du att fördjupa dig i de fundamentala roller som modiga ledare fyller, och samtidigt lära dig enkla tekniker som används av framgångsrika ledare som söker kontinuerlig förbättring.Efter att du har avslutat ditt 12-månaders The Leadership Challenge®-program, kommer du att ha gedigna kunskaper om hur du - utifrån dina personliga förutsättningar och ledarstil - på bästa sätt lyfter, stöttar och leder ditt team framgångsrikt mot uppsatta mål.

Du kommer att vara en mer effektiv och insiktsfull individ och ledare, med kunskaper och förmåga att bygga fantastiska resultat genom ditt ledarskap.

 "Fantastiska ledare tar risker, delar utmanande tankar och idéer med förtroende, har tuffa samtal och reser sig från bakslag och misslyckanden."
Upplägg för programmet


Före programmets start kommer du att få göra ett antal tester för kartläggning av din personlighet, din självkännedom och dina ledarbeteenden. Analysen används sedan som grund för en gemensam reflektion tillsammans med din ledarskapscoach, med fokus på att tydliggöra, förstärka och utveckla de ledaregenskaper som är mest framgångsrika för dig och din organisation.

I programmet varvas online teoripass med insiktsfulla reflektionstillfällen, feedback och diskussioner med din ledarskapscoach. En viktig del av upplägget är ditt praktiska ledarskap i ditt dagliga arbetsliv, genom vilket du får tillfälle att praktisera och pröva dina nyvunna kunskaper.

The Leadership Challenge® är upplagt på 12 månader. Varje månad studeras ett nytt teoriavsnitt. Dina teoretiska kunskaper, kombinerat med ditt praktiska ledarskap och din individuella ledarskapscoaching, kommer inte bara att göra dig väl rustad att hantera nya utmaningar, utan också lägga en stadig grund för din fortsatta utveckling.


Examination och Diplomering

Efter avslutat program examineras du skriftligt och muntligt. Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där du kommer med lösningar som visar prov på din insikt och ledarskapsförmåga. Efter genomfört examination - med godkänt resultat - erhåller du ditt diplom.


Varje deltagare får:

  • Inledande utvärderingar för att analysera vad som är personligt och professionellt viktigt.

  • En initial 60-minuters ledarskapscoaching session för att förbereda inför programmet samt påbörja arbetet med dina personliga mål med The Leadership Challenge®

  • 12 stycken månadsvisa teoripass - via vår programsida - med kursmaterial som inte bara utökar dina teoretiska kunskaper, utan också ger dig möjlighet att praktisera och experimentera med dina nyvunna insikter och kunskaper, samt förbereda för kommande månads ledarskapscoaching.

  • 12 stycken 60-minuters individuella ledarskapscoaching sessioner (månadsvis).

  • Ytterligare fem timmar av 2o-minuters "fast-track" ledarskapscoaching, för användning vid behov under året.

  • Kvartalsvisa tränings och coaching gruppsessioner online.

  • Tillgång till LEDARSKAPSAKADEMINs medlemssida med ytterligare resurser och kommunikation med hela vårt team av konsulter samt andra medlemmar.

  • Tillgång till stöd via e-mail under och efter The Leadership Challenge® genomförande.Förutom detta ger The Leadership Challenge® dig också


Strategisk reflexionstid; ökad kreativitet och engagemang; obegränsat stöd och feedback från The Leadership Challenge® ledarskapscoach och kursledare; utökat självförtroende, fördjupad självinsikt och breddad kompetens; och mycket mer!


 


"Det krävs mod, integritet, styrka och öppenhet för att utvecklas till en fantastisk ledare. Det är en resa som egentligen aldrig tar slut, men som erbjuder dig de mest fascinerande insikterna och upplevelserna hela vägen."
Redo att förändra ditt ledarskap och ditt liv?

Kontakta oss NU för anmälan till The Leadership Challenge


FAQ


När börjar och slutar programmet?
Du kan starta programmet direkt! Programmet är 12 månader långt. Varje månad får du tillgång till nytt material att studera online - i kombination med den ledarskapscoaching som du har var 14:e dag. Du har tillgång till det teoretiska materialet så länge du själv önskar.
Jag läste att programmet kan vara utmanande - vad menas med det?
Att växa som ledare - och individ - kräver att du utmanar dig själv och din befintliga situation. I ledarskapsprogrammet The Leadership Challenge® kommer du att få chansen att hitta och utveckla de faktorer som för dig själv och ditt ledarskap framåt på ett hållbart framgångsrikt sätt. Det krävs mod, ärlighet och öppenhet. Både dina svaga och starka sidor blottas, för att de båda ska kunna användas konstruktivt i ditt ledarskap. En del individer upplever det som en tuff utmaning, medan andra ser det som en spännande resa i självkännedom. Om du har fler frågor eller funderingar om programmet, tveka inte att kontakta oss på [email protected]
Om jag vill ta flera av era kurser, får jag rabatt då?
Absolut! Vi är glada att du vill ta flera av våra kurser, och att du är lika nyfiken och kunskapstörstande som vi själva är! Håll utkik efter våra paketerbjudanden, eller använd helt enkelt ditt medlemsnummer som du får i ditt välkomstbrev vid köp av din första kurs.